การเจาะคอเป็นการผ่าตัดเล็กอย่างหนึ่ง เพื่อใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปในหลอดลม โดยตรงท่อช่วยหายใจที่ใช้จะมีลักษณะแตกต่าง จากท่อที่ใส่ทางปากหรือจมูกคือจะสั้นกว่า และมีรูขนาดใหญ่กว่า ผู้ป่วยที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานาน หรือในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเสมหะต้องช่วยดูดเสมหะเป็นประจำ แพทย์มักจะตัดสินใจเปลี่ยนจากท่อช่วยหายใจ ธรรมดามาเป็นการเจาะคอเมื่อผู้ป่วยมีความจำเป็น ต้องใช้ท่อช่วยหายใจนานเกิน 2-3 สัปดาห์

ข้อดีของการเจาะคอ คือมั่นคงไม่เลื่อนหลุดง่ายรูท่อขนาดใหญ่ และสั้นทำให้มีแรงต้านทานน้อย ดูด เสมหะได้ดีกว่าผู้ป่วยจะรู้สึกสบายกว่า เพราะไม่ต้องมีท่ออยู่ในปากหรือจมูกดูแลสุขภาพช่องปากได้ดี แต่ไม่สามารถพูดออกเสียงได้เช่นเดียวกัน ผลข้างเคียงของการเจาะคอ ได้แก่เลือดออกที่แผลเหมือนการ ผ่าตัดทั่วๆไป และการติดเชื้อในปอดเช่นเดียวกับการใส่ท่อช่วยหายใจ การที่ผู้ป่วยรายใดได้รับการเจาะคอแล้วไม่ได้หมายความว่าจะต้องหายใจผ่านทางท่อที่ คอตลอดไป ถ้าผู้ป่วยดีขึ้นมากพอจนไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และสามารถไอเอาเสมหะออกเองได้ ก็สามารถเอาท่อที่คอออก รูที่เกิดขึ้นก็จะปิดไปเองในเวลาไม่นาน ผู้ป่วยบางรายสามารถหายใจได้เอง แต่มีปัญหาในการขับเสมหะ ก็ต้องใส่ท่อที่คอเอาไว้เพื่อดูดเสมหะ ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มนี้อาจเปลี่ยนไปใช้ท่อโลหะ หรือท่อพลาสติกชนิดที่สามารถพูดออกเสียงได้

เครื่องช่วยหายใจจึงมีประโยชน์มากในผู้ที่ระบบการหายใจล้มเหลว จากภาวะที่มีโอกาสรักษาให้ดีขึ้น ได้เช่น หอบหืดรุนแรง ปอดอักเสบ หัวใจล้มเหลว โรคทางระบบประสาทบางโรค เป็นต้น เมื่อโรคที่เป็นต้น เหตุดีขึ้นก็สามารถที่จะกลับมาหายใจเองได้ แต่สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่ได้ระยะสุดท้าย เช่น มะเร็งระยะสุดท้าย โรคปอดระยะสุดท้าย โรคทาง ระบบประสาทบางโรคที่รักษาให้หายไม่ได้ เครื่องช่วยหายใจ ก็จะเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยไปเรื่อยๆโดยไม่สามารถเลิกใช้เครื่องได้

ในปัจจุบันเริ่มมีความนิยมการใช้เครื่องช่วยหายใจโดยไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ แต่ใช้หน้ากากที่มีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ลมรั่วเป็นตัวกลาง ข้อดีคือสามารถลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยสามารถพูดได้ กินอาหารทางปาก ได้ แต่มีข้อจำกัด คือสามารถใช้ได้เฉพาะในผู้ป่วยที่มี อาการไม่รุนแรงมากนักโดยเฉพาะในระยะแรกๆของ ภาวะการหายใจล้มเหลวที่ผู้ป่วยยังไม่เหนื่อยมากนัก ผู้ป่วยควรรู้ตัวดีให้ความร่วมมือได้ สามารถไอเอาเสมหะออกได้เอง สามารถสวมใส่หน้ากากได้โดยไม่มีลมรั่วมากนัก

การใช้เครื่องช่วยหายใจโดยหน้ากาก ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่จะต้องให้การช่วยหายใจต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพราะอาจเกิดแผลกดทับบริเวณสันจมูกได้ หลังจากใช้ไปแล้วผู้ป่วยบางรายอาจไม่ได้ผล ก็มีความจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจในที่สุด ผู้ป่วยที่ใช้ได้ผลพบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิต ลงได้เมื่อเทียบกับการใส่ท่อช่วยหายใจ นอกจากนี้การใช้เครื่องช่วยหายใจโดยใช้หน้ากากยังต้องการแพทย์ และพยาบาลที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่อง และสามารถแก้ปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

การหายใจเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ เมื่อเกิดภาวะระบบการหายใจล้มเหลว เครื่องช่วยหายใจเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้ผ่านท่อช่วยหายใจหรือผ่านทางหน้ากากตามความเหมาะสม เมื่อโรคของผู้ป่วยดีขึ้นก็ สามารถกลับมาหายใจเองได้ในผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานาน การตัดสินใจขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์สำหรับผู้ป่วยในแต่ละคน อย่างไรก็ตามจะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสิ่งสำคัญมาก

การซื้อเครื่องช่วยหายใจ จะต้องมีการตัดสินใจเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องช่วยหายใจที่เลือกนั้น เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการชนิดของการใช้งาน ระยะเวลาในการใช้ และความถี่ในการใช้เป็นตัวแปรที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้สินค้าที่ถูกต้อง อีกหนึ่งในเครื่องหายใจที่ช่วยแก้ไขอาการนอนกรนเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยให้คุณนอนหลับพักผ่อนได้สบายลดความกังวลที่คุณๆต้องพบเจอ

เครื่องช่วยหายใจแก้อาการนอนกรน เป็นเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าชนิดแรงดันคงที่ สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรน หรือมีภาวการณ์หยุดหายใจขณะนอนหลับ คุณลักษณะเฉพาะสามารถปล่อยแรงดันลมตามระดับที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำสามารถกำหนดค่าได้ ช่วยผ่อนแรงลมในทุกจังหวะการหายใจออก ช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ เครื่องจะเปิดทำงานเองทันทีที่เราเริ่มหายใจ และจะปิดเองเมื่อเราถอดหน้ากากออก สามารถเลือกให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานที่ระดับแรงดันต่ำๆเพื่อให้สะดวกในการเริ่มต้นหลับได้ มีเสียงเตือนเมื่อหน้ากากหลุด หรือเกิดลมรั่วในปริมาณมาก มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาได้สะดวกในทุกที่

การรักษาอาการกรนด้วยเครื่องมือทันตกรรม หรือการผ่าตัด เครื่องหายใจที่ช่วยแก้ไขอาการนอนกรนนี้เป็นการนำหน้ากากครอบจมูกขณะนอนหลับ ซึ่งหน้ากากนี้จะต่อเข้ากับเครื่องที่สามารถขับลมซึ่งมีแรงดันเป็นบวกออกมา ลมที่ขับออกมาขณะนอนหลับจะช่วยค้ำยัน ไม่ให้ทางเดินหายใจเกิดการอุดกั้นขณะหายใจเข้า วิธีนี้เป็นการรักษาอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับระดับปานกลางถึงรุนแรงที่ดีที่สุด ซึ่งควรพิจารณาลองใช้ในผู้ป่วยทุกราย ก่อนพิจารณาการผ่าตัดเสมอ

เมื่อระบบการหายใจของคนเราเกิดขัดข้องและล้มเหลวลงชั่วคราว หรือถาวรเครื่องช่วยหายใจจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์สำคัญชิ้นหนึ่งที่จะช่วยพยุงร่างกายให้ก้าวข้ามช่วงเวลาวิกฤตไปได้ สมองของคนเรา หากขาดออกซิเจนนานเกิน 4 นาที เซลล์สมองจะตาย และไม่สามารถทำงานได้อีก เครื่องช่วยหายใจจึงมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาภาวะขาดออกซิเจน อีกทั้งช่วยลดแรงที่ต้องหายใจด้วยตนเองขณะรอรับการรักษาที่จำเพาะกับโรค เครื่องช่วยหายใจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

หลักการทำงานของเครื่องช่วยหายใจจะให้ลมดันเข้าสู่ปอดเป็นจังหวะวงรอบของการหายใจ ช่วยเติมออกซิเจนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย พร้อมกับกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายผลิตขึ้นมาออกสู่ภายนอก การทำงานเหล่านี้จะต้องมีตัวกลางเชื่อมระหว่างเครื่องกับผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจมีข้อเสีย เช่น หลอดลมถูกทำลายจากการเปาะของท่อช่วยหายใจ การให้ออกซิเจนมากเกินไปจะทำให้ขาดไนโตรเจน ปอดแฟบ และเนื้อปอดถูกทำลายได้ เกิดความไม่สมดุลของกรดด่างได้จากการตั้งเครื่องไม่เหมาะสม ภาวะติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนล่างที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ ติดเครื่องช่วยหายใจ ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจลดลง เกิดแผลในกระเพาอาหารจากความเครียด
ปัญหาทางด้านจิตใจ การติดต่อสื่อสาร

การหย่าเครื่องช่วยหายใจถือเป็นการฝึกที่ดีเป็นการหายใจด้วยตนเองสลับกับเครื่องช่วยหายใจ การหย่าเครื่องช่วยหายใจ หมายถึง กระบวนการหยุดการใช้เครื่องช่วยหายใจทันทีหรือลดการช่วยของเครื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนผู้ป่วยหายใจได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจ การหย่าเครื่องช่วยหายใจจะดำเนินการทันทีเมื่อผู้ป่วยได้รับการแก้ไขภาวะต่างๆให้ดีขึ้นและมีสภาพร่างกายพร้อม มี อาการคงที่การหย่าเครื่องช่วยหายใจจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจถึงข้อบ่งชี้ในการใช้เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยแต่ละราย

เครื่องช่วยหายใจเป็นอุปกรณ์ที่สามารถให้ แรงดันลมเข้าสู่ปอดของผู้ป่วยเป็นจังหวะ การหายใจเข้าออกเรียนแบบการหายใจตามธรรมชาติ เพื่อช่วยลดแรงที่ผู้ป่วยจะต้องใช้ในการหายใจ ช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย ขณะเดียวกันก็สามารถให้ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูงกว่าปกติได้ด้วย ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถหายใจได้อย่างเพียงพอก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งแพทย์ผู้ดูแลจะต้องตัดสินใจในช่วงเวลาวิกฤตอย่างทันท่วงทีว่าผู้ป่วยคนใดควรได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจหรือไม่ เครื่องช่วยหายใจเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยในการรักษาผู้ป่วย แบบประคับประคองให้ผู้ป่วยมีการแลกเปลี่ยนก๊าซ ที่เพียงพอสำหรับการทำงานของอวัยวะต่างๆ แก้ไขภาวะขาดออกซิเจนลดแรงที่ต้องใช้ในการหายใจ

เครื่องช่วยหายใจจะสามารถดันลมเข้าสู่ปอดของผู้ป่วยได้จะต้องมีตัวกลางเชื่อมระหว่าง เครื่องกับปอดของผู้ป่วยอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานคือ ท่อช่วยหายใจ แพทย์จะใส่ท่อเข้าสู่หลอดลมผ่านทางปากหรือจมูก ข้อดีของท่อช่วยหายใจ คือสามารถให้ลมที่มีแรงดันสูงโดยไม่รั่ว สามารถให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูงสามารถดูดเสมหะได้ แต่มีข้อเสีย คือผู้ป่วยจะไม่สามารถพูด และกินอาหารทางปากไม่ได้ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นไซนัสอักเสบ ปอด อักเสบ และเกิดภยันตรายต่อกล่องเสียงและหลอดลม ทำให้ทางเดินหายใจเกิดการบวม หรือตีบแคบลงได้ใน ภายหลัง ซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อาจเป็นเหตุให้ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น

เมื่อเกิดภาวะระบบการหายใจล้มเหลว เครื่องช่วยหายใจสามารถที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ เมื่อโรคของผู้ป่วยดีขึ้นก็ สามารถกลับมาหายใจเองได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในดุลยพินิจของ แพทย์สำหรับผู้ป่วยในแต่ละรายการตัดสินใจใดๆ ก็ตามจะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้นกับประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ